Erste NetBanking za pravne osobe, obrtnike i slobodna zanimanja

Linkovi

Prilozi

Upute za korištenje

  1. Kako aktivirati uslugu?

Za aktiviranje Erste NetBanking usluge treba imati otvoren račun u Erste&Steiermarkische banci (tekući, devizni, žiro ili kunski štedni a vista račun - građani, žiro-račun - poslovni subjekti). Ovisno o vrsti korisnika (građanin ili poslovni subjekt), treba odabrati i popuniti pristupnicu za korištenje usluga i osobno je predati u najbližoj poslovnici.
Temeljem pristupnice, Erste&Steiermarkische banka s korisnikom sklapa Ugovor o korištenju Erste NetBanking usluge i uručuje mu korisničko ime i zaporku, a poštom šalje TAN tablicu sa sigurnosnim ključevima. Pristupnicu je moguće pronaći na internetskim stranicama banke, prijavnoj stranici Erste NetBanking usluge ili u poslovnici Banke.